Dictionary of Buddhist Terms (Pali, Sanskrit, Tibetan, English) Fasc. 4

Softcover, 48 pages, Pune 2022, new

Fascicle 4: anussata - appanihitanupassana

ed. by Mahesh A. Deokar, Lata Mahesh Deokar, Snehal Prashant Kondhalkar, Maheshwar Singh Negi

Autor: Mahesh A. Deokar, Lata Mahesh Deokar, Snehal Prashant Kondhakar, Maheshvar Singh Negi
0 Sterne, basierend auf 0 Bewertungen